Ambulance psychoterapie Kladno

AP v Kladně znovu otevřena, vítejte:

Mgr. et Mgr. Radka Guyazová, MBA, DiS.

akreditovaná psychoterapeutka, krizová interventka, externí koučka, supervizorka, řádná členka ČAP

Kdy přijít: nejste v pohodě, máte zdravotní (psychické či fyzické) nebo sociální (vztahové) obtíže. Poskytuji služby: preventivní, podpůrné (jste-li v péči lékaře), následné. Volné termíny viz níže: objednávka služby a platba, účtenka je podkladem pro příspěvek na sezení od zdravotních pojišťoven. Služby můžete využít jednorázově nebo opakovaně, záleží na vaší obtíži či tématu.

Ambulance psychoterapie - adresa: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, Dům techniky - 2.p., č. dveří: 2062 - A

 WHO World Health Organization – SZO Světová zdravotnická organizace: 

Duševní zdraví je nedílnou součástí zdraví; ve skutečnosti není zdraví bez duševního zdraví. Duševní zdraví je stav pohody, ve kterém si jedinec uvědomuje své vlastní schopnosti, dokáže se vyrovnat s běžnými životními stresy, může produktivně pracovat a může být přínosem pro svou komunitu. Je základem naší kolektivní a individuální schopnosti myslet, vnímat emoce, vzájemně se ovlivňovat, vydělávat si na živobytí a užívat si života. Na tomto základě může být podpora, ochrana a obnova duševního zdraví považována za zásadní zájem jednotlivců, komunit a společností na celém světě.

Na poskytované služby přispívají tyto zdravotní pojišťovny, včetně Oborové zdravotní pojišťovny (OZP - VITAKARTA):

Individuální konzultace - psychoterapie:

Služba:
Co je v ceně:
Cena - 50 minut:
Psychoterapie

PST-A - aplikovaná - cílené intervence pro duševní pohodu, pacienti s diagnózou

950,00 Kč

Psychoterapie

PST-S - systemická - krátké úvahy s dlouhodobým účinkem zaměřené na řešení

950,00 Kč

Psychoterapie

PST-N - narativní - sdílením a jinými pohledy vytváříte nový příběh vašeho života

950,00 Kč

Krizová intervence

PST-KI - situačně zvládající podpora - včasnost obnovuje síly k překonání situace

950,00 Kč

Psychoterapie PP

PST-PP- pro pomáhající  - sociální pracovníci - přispívá k rovnováze v životě a práci

650,00 Kč

Individuální konzultace - poradenská a konzultační činnost:

Služba:
Co je v ceně:
Cena - 50 minut:
Externí koučink
Leadership

EK - dobře vydefinovaný cíl umožňuje jít svou cestou, vede k wellbeing, LSvedení je umění a je měřitelné spokojeností vaší i zaměstnanců

  • Út/St - v provozovně, informace pro firmy viz níže, podnikatelé odečet z daní

1200,00 Kč

PONK

PST-P-50 minut

PONK - pracovní stůl - podpora není kontrola - supervize a krizové intervence pro pomáhající - PČR, MP Kladno, IZS, zdravotníci, sociální pracovníci (státní i NNO), + započitatelné v rámci individuálních supervizí (i pro psychoterapeuty - ČAP)

  • Út/St - v provozovně, Pá - I-PAS (on-line), po dohodě možný příspěvek od pojišťoven

950,00 Kč

Služby - skupinky - pro rodiny a týmy:

Služba:
Co je v ceně:
Cena - 90 minut:
PST - SK - 2 / 4 os.

Hradí 1 os. celkem

SK - svépomocné kolečko - rodina i týmy spolupracují, když ví, co vzájemně potřebují (párová, rodinná - psychoterapie, a skupinová, týmová sezení)

  • Út/St - v provozovně, příspěvek od pojišťoven, podnikatelé odečet z daní

1200,00 Kč

Čtvrtky - 2 / 4 os.

Hradí 1 os. celkem

PST-Č - systemické čtvrtky jsou nástrojem vhledů, tzn. vytvořit si obrázek :) - služba je na objednání - čtvrtek, informace na telefonický či e-mailový dotaz

  • započitatelné v rámci skupinové supervize pro pomáhající (i psychoterapeuty - ČAP), po dohodě možný příspěvek od pojišťoven, podnikatelé odečet z daní

1200,00 Kč

Neformální pečující - poradenství - 1 / 2 os.

NFP - v rámci rigorózní práce PAČR v Praze - poradenství, psychoterapie, podpora pro neformální pečující o nemocného či seniora (viz také dotazník)

  • Út/St - v provozovně, po dohodě možný příspěvek od pojišťoven

650,00 Kč

Ambulance psychoterapie Kladno

Jak se objednat?

Klikněte na OBJEDNÁVKA SLUŽBY - zvolte službu, termín v kalendáři, datum a čas, proveďte platbu. Ceny jsou konečné, nejsem plátcem DPH. Storno je možné 48 hodin před termínem, administrativní poplatek činní 100.- Kč, více viz PPS. Platby v hotovosti jen po předchozí dohodě. Objednání služby je závazné. Služba je poskytována na základě platných právních předpisů ČR, v rámci Podmínek poskytnutí služby (PPS), ustanovení na ochranu osobních údajů, GDPR, a podmínek České asociace pro psychoterapii z.s. (ČAP): www.czap.cz

Út/St - úterý a středa v kalendáři, služba je poskytována osobně v provozovně. Čtvrtky - na objednání. I-PAS, viz níže - individuální PÁTEČNÍ služby - Psychoterapie a PONK ON-LINE (v kalendáři ji objednejte s platbou na pátek). Služby můžete využít jednorázově nebo opakovaně, záleží na vaší obtíži či tématu.

Příspěvky na služby - poptejte u své pojišťovny. Hradíte plnou cenu za sezení, pojišťovně dokládáte účtenku nebo potvrzení o proběhlé službě, do 3 měsíců můžete nárokovat příspěvek, jehož výši zjistíte předem na stránkách uvedených pojišťoven. VZP - na službu přineste kartu pojištěnce, OZP 207 - program VITAKARTA.

Podnikatelé - služby je možné odečíst z daní (výdaje, náklady) - Poradenská a konzultační činnost, vzdělávání.

I-PAS - Individuální PÁTEČNÍ služby (Psychoterapie, PONK) - on-line - cena: 950.- Kč / 50 minut

I-PAS 

Duševní pohoda (WHO: mental wellbeing) - prezentace pojišťoven ČR – vybrané programy podpory duševního zdraví a jak se mohou připojit státní či soukromé firmy?

VZP - Důležitou součástí našeho celkového zdraví je i duševní zdraví, o které je nezbytné pečovat. V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5.000.- Kč. Jedná se o podporu (terapie) u spolupracujícího terapeuta, která může mírnit nebo odstranit problém, nemoc či poruchu. Podpora může být poskytnuta prezenčně či online, a to individuálně, společně s rodinou či skupinově. Příspěvek je určen pojištěncům až na 10 sezení (maximální výše příspěvku je 500.- Kč na 1 sezení). Na prvním sezení sdělíte vaše číslo pojištěnce, sezení můžete absolvovat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, počet sezení určuje terapeut na základě svého odborného posouzení. Evidenci sezení včetně potvrzení o úhradě zajišťuje terapeut (evidence je k dispozici online náhledem do Kontroly návštěv u VZP ČR).

ZP MVČRPsychoterapeutické poradenství: Proč je to důležité? Přibývá dospělých s úzkostnými poruchami, depresemi a dalšími duševními potížemi. S těmito, a dalšími problémy, může pomoci návštěva psychoterapie. Přispíváme dospělým až 4.000.- Kč, na až 10 sezení (konzultací) u psychoterapeuta (tedy 400.- Kč na 1 sezení). Psychoterapeutické poradenství je poskytováno vybranými kvalifikovanými psychoterapeuty v soukromých praxích. Příspěvek lze čerpat výhradně na služby psychoterapeutů uvedených v Seznamu psychoterapeutů (www.czap.cz), a to na individuální, párové, rodinné i skupinové konzultace. Žádost o příspěvek je možné podat do 3 měsíců od úhrady produktu nebo služby, od 5. ledna do 31. prosince 2024 nebo do vyčerpání financí. K žádosti o příspěvek je třeba přiložit vyplněný formulář.

FIRMY – Firemní „pohoda“ je rostoucí trend. Stále více společností si uvědomuje výhody podpory zaměstnanců vedoucí ke spokojenosti na pracovišti. Když jsou zaměstnanci šťastní a zdraví, jsou produktivnější, angažovanější a méně si vezmou volno z důvodu nemoci. Co přesně ale „wellbeing“ znamená? Jde o pohodu fyzickou (spánkový režim), emoční (vyrovnávání se s tlakem, stresem, předcházení syndromu vyhoření), sociální (pozitivní vztahy s ostatními), intelektuální (učení, zvídavost, kreativita), duchovní (smysl a účel života). A jak jej mohou firmy propagovat mezi svými zaměstnanci? Osvětou programů od zdravotních pojišťoven, firemním objednáním služeb pro své zaměstnance (externí koučink, leadership, PONK), příspěvkem na službu pro vybraného zaměstnance, u kterého mají zájem na rozvoji jeho potencionálu.

Kontakt:

Ambulance psychoterapie s.r.o., IČ: 199 41 005

Provozovna: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno

Telefon: 725 022 885

E-mail: ambulance-psychoterapie@email.cz

Provozní doba: pondělí až pátek, od 10.00h do 17.00h