Ambulance psychoterapie s.r.o.

Telefon: 10.00h až 11.00h - 725 022 885

provozovna: Ambulance psychoterapie

bude znovu v únoru 2024 v KLADNĚ otevřena, srdečně Vás přivítám:

Ambulance psychoterapie Kladno


Mgr. et Mgr. Radka Guyazová, MBA, DiS.

magistra v aplikované psychoterapii PVŠ PS akr. MŠMT ČR, akreditovaná psychoterapeutka ISZ a ČLS JEP - Mgr. Úlehla

akr. koučka KC - ICF, supervizorka - výcvik Hermés MUDr. Matuška, krizová interventka D-o.s. akr. ČAPLD a MPSV ČR

členka České asociace pro psychoterapii z.s., řádné členství

identifikační číslo ČAP: 58885401


Upozornění: služby Ambulance psychoterapie s.r.o. jsou poskytovány pouze dospělým a svéprávným osobám, nejedná se o psychologické, sociální ani právní poradenství. Psychoterapie je samostatný obor.

Služby - individuální konzultace:

Chcete to jinak? Pojďme na to! 50 minut čistého času jen pro Vás, vyberte si z následující nabídky podle Vašich potřeb ...

  • aplikovaná psychoterapie - 900.- Kč

AP: cílené intervence pro duševní pohodu, pacienti s diagnózou

  • systemická psychoterapie - 900.- Kč

SP: krátké úvahy s dlouhodobým účinkem zaměřené na řešení

  • narativní psychoterapie - 900.- Kč

NP: sdílením a jinými pohledy vytváříte nový příběh vašeho života

  • externí koučink - 900.- Kč

EK: dobře vydefinovaný cíl umožňuje jít svou cestou

  • supervize a KI pro pomáhající - 900.- Kč

SPP: PČR, MP Kladno, IZS, zdravotníci, sociální pracovníci

Vyberte si termín v kalendáři - datum a čas, proveďte rezervaci a platbu. Storno je možné 48h před potvrzeným termínem.

Platby v hotovosti pouze po předchozí dohodě.

Služby - skupinky:

Systémově orientovaný způsob vhledů do struktur obtíží, který pomáhá pochopit, co a jak se děje. Escape v hodnotě 90 minut pro hledající ...

Svépomocné kolečko - 4 os.

SK: rodina i týmy spolupracují, když ví, co vzájemně potřebují

1.200 .- Kč

Neformální pečující - 1 až 2 os.

NF: v rámci výzkumného projektu disertační práce PAČR v Praze podpora pro blízké

500.- Kč
Motto: "Řeč je dar - dovol si být sám sebou, přijímat i dávat".

Neuroplasticita znamená, že neurony mají schopnost formovat nové spoje a modifikovat stávající, a k tomu jim pomáhají slova.

Inspirace formování: Meryl Streep - příběhy, Mgr. Ivan Úlehla - nové spoje, SG-1 - teamwork.

Kontakt:

Ambulance psychoterapie s.r.o., IČ: 199 41 005

Provozovna: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno

Telefon: 10.00h až 11.00h - 725 022 885

ambulance-psychoterapie@email.cz

únor 2024